• Středa: 8:00–9:30
    Pátek: 8:00–9:30
  • Termín kurzu:
  • Pokročilost: A0/A1 – falešný začátečník
  • Typ kurzu: Distanční kurz
  • Cena: 28 900 Kč 18 800 Kč
Payment Methods

Více informací

Využijte volného času a konečně se naučte anglicky.

9 měsíců distančního kurzu se slevou 35% a výukovými materiály ZDARMA po celou dobu kurzu.

Distanční kurz probíhá na online platformě pod vedením českých lektorů a rodilých mluvčích.

Koná se 2 x týdně 90 minut.

Jednu lekci týdně se učíte nové věci, druhou lekci pak naučené procvičujete v rozhovorech, prezentacích a dalších komunikačních aktivitách jak ve dvojicích, tak v týmech. To vše vždy za dozoru lektora, od kterého dostáváte okamžitou zpětnou vazbu.

Kurz má přesně daný plán. Před každou lekcí dostanete zadání na další lekci, například slovní zásobu, se kterou budete pracovat. Chceme totiž Váš čas na lekci využít aktivně na 100%.

Když se na lekci připravíte, naplno využijete již doma naučené při komunikaci s ostatními spolužáky. Čím pečlivější příprava na lekci, tím větší aktivní znalost angličtiny. A to je přece náš společný cíl - naučit Vás mluvit správně bez dlouhého přemýšlení!

Doporučujeme tento kurz doplnit lekcemi konverzace - 1 x - 3 x 60 minut týdně. Kurzy konverzace naleznete v sekci Distanční a online kurzy.